خود کفایی و خود باوری

سلام

باور کنیم که می توانیم اگر باور نکیم ضعیف و عقب مانده می مانیم

ما هر انچه می اندیشیم هستیم پس بیاییم خوب بیاندیشم اینقدر خودمان را حقیر نشمریم که این خواست رقیبانمان هست اگر بخواییم می توانیم زیرا خواستن توانستن است

/ 0 نظر / 13 بازدید